perjantai 30. toukokuuta 2014

Asiantuntija ryhmänohjaajana etsii reitit muutosten kartalla


Tehtävä 1. Vahvuuksien varassa

Henkilöstön taitojen ja kykyjen tunnistaminen ja koko organisaation haastaminen sekä sitouttaminen muutokseen. Jokaisen ryhmän jäsenen oman roolin tunnistaminen niin, että hänelle aidosti voidaan rakentaa onnistumisen kokemukset. Ihmisten osaamistaso ryhmissä on hyvin erilainen, ehkä asenteetkin. Onnistumiset voivat tulla hyvin yllättäviltä tahoilta. Asiakastilanteiden ja ratkaisujen teon herkällä havainnoinnilla voidaan löytää juuri ne vahvuudet, joiden varassa matka muutosten kartalla tapahtuu. Joidenkin kohdalla hitaammin, toisten nopeammin. Asiantuntija ryhmänohjaajana on paras mahdollinen löytämään reitin kartalta.

Tehtävä 2. Aito osallisuus sitouttaa ja luo innostusta

Muutosvastarinnan muuttaminen voimavaraksi. Koko henkilöstöllä ja kaikilla ammattikunnilla on mahdollisuus olla mukana tekemässä muutosta. Kenenkään ei tarvitse vain seurata, mitä tulee tapahtumaan. Ihminen ryhmässä sitoutuu siihen ja vain siihen, mitä hän on ollut itse tekemässä ja oivaltanut roolinsa ja oman työnsä merkityksen isossa Kelan visiossa. Sitä kautta syntyy motivoituminen ja innostus. Tulevaisuuden työssä innostus, hyvinvointi ja tuottavuus kohtaavat. 

Tehtävä 3. Ryhmän roolit ja vuorovaikutus

Muutoksessa olevassa ryhmässä tunnistettavien roolien läpikäyminen, niihin panostaminen ja niiden johtaminen ryhmänohjaajana.
Roolit ovat
  • aktivistit(10-15%),
  • seurailijat (40%),
  • epäilijät (35-40%) ja
  • oppositiotoimijat (10-15%).
Ryhmänohjaajana voi provosoida ja kannustaa eri rooleja.

Tehtävä 4. Hyvinvoivan tulevaisuuden aktiivinen rakentaja

Tärkeä kysymys on, teemmekö me itse tiekartan vai annammeko muiden suunnitella ja toteuttaa sen meidän puolesta. Me olemme parhaat asiantuntijat palveluissamme ja osaamme parhaiten viedä muutoksen läpi.

Tehtävä 5. Edelläkävijäksi!

Visiona on yhdessä tekemisen, kehittämisen ja työhyvinvoinnin huippupaikka. Muut seuraavat meitä ja tekevät perässämme. Yhdistämme palvelukokonaisuuksia ja toteutamme tehtävät sen mukaisesti. Meillä on lupa innostua asiakkaista ja rakentaa omaa merkityksellistä tekemistä. Vain niin syntyy kestävää kehittämistä ja hyvinvointia.

Tehtävä 6. Ota vuorovaikutuksen kaikki kentät käyttöön!

Viestinnän kaikki nykyaikaiset mallit käyttöön myös “käytäväkeskustelut ja kuulumiset”. Sosiaalinen media, Lync, nopeasti kasvavat virtuaalisen olemisen kaikki muodot 

Tehtävä 7. Nauti ketteryydestä!

Ketterä organisaatio: muuntautumiskykyisin voittaa, ei suurin. Emme saa aina lupaa kaikkeen, mutta yleensä saamme anteeksi jälkikäteen.

Tehtävä 8. Kirjoita oma kehitystarinamme - anna ryhmälle roolit

Kehitystarinamme alku: maailma muuttuu rajummin, arvaamattomammin ja nopeammin kuin koskaan. Kaikki rakenteet muuttuvat radikaalisti jo parin vuoden aikana. Mahdollisuuksia tarjoutuu rajattomasti. Yritetään löytää niitä. Ei tyydytä keskikertaiseen visioon ja tavoitteeseen. Jokaisessa palvelukontaktissa toteutamme parasta palvelua ja ylitämme asiakkaidemme odotukset.
  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti